نصاب کاشی
خدمات ساختمانی انلاین یاور
تهران - اشرفی اصفهانی - مرزداران - لاله پ 12
تلفن تماس : 0208 4426 (021)
اندیشه - فاز یک - شقایق پ 32
تلفن تماس شرکت : 1078 4424 (021)
تلفن همراه نصاب شماره ۱ : 1066 798 933 98
تلفن همراه نصاب شماره ۲ : 2629 808 919 98
مدیر سامانه : بهروز مقصودی
معاون اجرایی : جهانگیر شاکری
کارشناس ارزیابی : محمد زندی
کارشناس خدمات کاربران : خانم نجفی
پست الکترونیکی :
Info@Yavar.Org
فرم ارتباط با ما
لطفا کد امنیتی را وارد نمائید